12 miesięcy

Pilotaż usługi zostanie przeprowadzony w okresie
VI 2019-VI 2020

Pacjenci kardiologiczni

W usłudze brani pod uwagę są pacjenci przyjmujący leki przepisane po zawale serca

Zasięg badania

Usługa Zdrowe Serce będzie świadczona w 500 aptekach na terenie Polski

Procedura kwalifikacji pacjenta

Z perspektywy pacjenta procedura kwalifikacji do usługi farmaceutycznej
Zdrowe Serce jest bardo prosta i przedstawia się nastepująco:
1

Przybycie do apteki

Pacjent przychodzi do apteki w celu realizacji recepty
2

Rozpoczęcie realizacji recept

Farmaceuta rozpoczyna realizację recept pacjenta
3

Selekcja pacjentĂłw z grupy docelowej

Jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwzakrzepowy na ekranie pojawia się komunikat, a system komputerowy zasugeruje farmaceucie zebranie wywiadu wedle specjalnego protokołu oraz naklejanie 3 naklejek w postaci piktogramów
4

Propozycja udziału w badaniu

Farmaceuta pyta o chęć udziału w badaniu, drukuje zgodę na udział w badaniu oraz przeprowadza ankietę badania poziomu satysfakcji
Image

Do czego dążymy?

Usługa farmaceutyczna Zdrowe Serce przyczynić się może do ustalenia

Poziom satysfakcji z usługi

Celem badania będzie porównanie poziomu satysfakcji z usługi aptecznej Zdrowe Serce, w ramach której pacjent otrzyma naklejki informacyjne z dawkowaniem na opakowaniu leku oraz specjalne przygotowany materiał edukacyjny dla pacjenta po zawale serca. Zarówno etykietowanie apteczne jak i broszury informacyjne zostaną poddane ewaluacji z wykorzystaniem zwalidowanych narzędzi badawczych.

Opłata dyspensyjna

Uruchomienie, ewaluacja i przetestowanie usługi farmaceutycznej w zakresie badania wysokości opłaty dyspensyjnej.

Dobra Praktyka Wydawania LekĂłw

Poprzez zindywidualizowane pierwszorzędne informacje dla pacjenta chcemy wprowadzić ulepszoną wersję Dobraj Praktyki Aptecznej w postaci Dobrej Praktyki Wydawania Leków (DPWL).
Chcesz wprowadzić DPWL w swoim miejscu pracy?
Dołącz do pilotażu usługi Zdrowe Serce już dziś!

Na właściwą opiekę farmaceutyczną składają się

Konsultacja
farmaceutyczna

KaĹźdorazowe informowanie o dawkowaniu przepisanych lekĂłw

Racjonalizacja stosowanej przez pacjenta farmakoterapii

Edukowanie odnośnie danej jednostki chorobowej

Dążymy do tego, aby usługi świadczone przez farmaceutę w ramach opieki farmaceutycznej
zmierzały do poprawy nie tylko zdrowia danego pacjenta, ale także jakości jego życia.

Zespół naukowy

Piotr Merks
Piotr MerksDr n. farm.
Wykładowca akademicki, wieloletni praktyk w Polsce i za granicą, działacz
Miłosz Jarosław Jaguszewski
Miłosz Jarosław JaguszewskiProf. nadzw. dr hab. n. med.
Utytułowany kardiolog, naukowiec, redaktor naczelny Cardiology Journal
Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Tomira Chmielewska-IgnatowiczDr n. hum.
Wykładowca akademicki, manager w sektorze usług medycznych, szkoleniowiec
Katarzyna Plagens-Rotman
Katarzyna Plagens-RotmanDr n. o zdrowiu
Wykładowca akademicki, położna, specjalistka w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego
Agnieszka Stankiewicz
Agnieszka StankiewiczMgr farm.
Kierownik apteki

Patronat

Naczelna Izba Aptekarska
OIA w Warszawie
ZZPF

Współpraca strategiczna

UKSW
UMK
Piktorex
GUMed